Оферта

Публічний договір

 

Прочитайте  текст даної Публічної оферти (договору) купівлі-продажу і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти (договору), пропонуємо Вам відмовитись від купівлі Товарів та/або замовлення Робіт/Послуг, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за тел.:
+38(099)4211761 або не прочитаєте в куточку споживача, або на офіційному сайті Продавця -  www.nizami.com.ua .

Товари та Послуги/Роботи реалізуються на території  магазину Продавця, що  знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 32. 

У випадку придбання Вами запропонованих Послуг та/або замовлення Робіт/Послуг у Продавця вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору), в повному обсязі і безумовно приймаєте її (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються  Договором (публічною офертою) і Вам зрозумілі всі її положення).

Дана Публічна оферта (договір) визначає умови, що регулюють використання цього сайту (www.nizami.com.ua), купівлі представлених на ньому Товарів та замовлення відповідних Послуг/Робіт.
Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією публічною офертою (договором), а також нашою Загальною політикою дотримання конфіденційності та Політикою використання файлів cookie, які доступні на сайті. Ці Умови можуть бути змінені, тому Ви повинні час від часу їх переглядати, щоб знати, які умови діють на момент здійснення покупки.

Власник Інтернет-сайту (сайту) www.nizami.com.ua ФОП Матченко Костянтин Олександрович, надалі іменований «Продавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, що тимчасово чи постійно проживають, або перебувають, на території України, в подальшому іменовані «Клієнт» та/або «Покупець», ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, годинники всіх видів та аксесуари і біжутерію (далі по тексту – «Товари»), а також Послуги/ Роботи щодо вказаних Товарів (далі – «Роботи» та/або «Послуги»).

Використовуючи цей веб-сайт, Клієнт погоджується:

 1. 1.Використовувати цей веб-сайт лише для правомірних запитів або ознайомлення;
  2. Надати правдиву і точну інформацію щодо своєї адреси електронної пошти, поштової адреси та / або інших контактних даних. Клієнт також погоджується з тим, що Продавець може використовувати цю інформацію для зв'язку з Клієнтом.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Текст Публічної оферти (Договору) та Додатків до неї, які є її невід’ємною частиною, завжди розміщені на інформаційному стенді та в Куточку споживача в магазині Продавця, а також на офіційному сайті Продавця (www.nizami.com.ua) і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Клієнту до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) Публічної оферти.

Продавець  залишає за собою право в будь-який час переглядати та змінювати умови даного Договору.
До Клієнта застосовуються політика та умови, що діють на момент використання ним цього веб-сайту або здійснення кожного замовлення.

 

 1. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору.

1.1. Предметом  Публічної оферти/Договору є продаж Продавцем Покупцю за плату Товарів та надання Послуг (далі – Публічна оферта та/або Договір), а саме:

 • Товарів - до яких відносяться ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, біжутерія та подібні вироби, а також годинник всіх видів в кількості, асортименті та за ціною, представлені на сайті Продавця, в магазині Продавця та/або створені на замовлення Покупця;
 • Послуг, до яких відносяться - послуги виготовлення ювелірних прикрас, розробка ескізу ювелірних прикрас, перевірка проби дорогоцінних металів, чищення, корекція (в т.ч. зміна розміру та/або форми, заміна каміння), ремонт та/або реставрація виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, полірування годинників та виробів з дорогоцінних металів, лазерне гравірування на виробах з будь-якого металу, інші роботи з ювелірними виробами та/або виробами з дорогоцінних металів.

1.2. Договір укладається між Продавцем і Покупцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом дій, передбачених п. 1.3 Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.

Договір укладений Клієнтом за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

Даний Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

1.3. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється:
- шляхом замовлення Покупцем здійсненого в магазині Продавця за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 32;

або

- шляхом замовлення Покупцем, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка за номером, вказаним на сайті Продавця за веб-адресою www.nizami.com.ua,
що свідчить про прийняття Покупцем всіх умов Публічної оферти без будь-яких виключень та/або обмежень та повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом правил формування ціни Товарів та Послуг Продавця.

Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

1.4. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 1.3 Договору.

1.5. Здійснення Покупцем оплати Товару та/або Послуги в повному обсязі означає, що Клієнт:

 • визнає безумовну придатність та відповідність Товару і його складових замовленню;
 • приймає у повному обсязі без жодних зауважень Послуги Продавця та визнає їх результати придатними для здійснення дій відповідно до замовлення Клієнта.

1.6. Клієнт у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти після ознайомлення з її умовами викладеними в Куточку споживача в магазині Продавця, а також на офіційному сайті Продавця (www.nizami.com.ua) шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

- оплати Послуг, що надаються Продавцем, згідно розділі 2.4 Публічної оферти;

- оплати Товарів запропонованих на сайті Продавця, в магазині Продавця або створених Продавцем на замовлення Покупця;

- безпосереднє отримання Клієнтом послуг Продавця.

1.7. Публічний договір може бути достроково припинено:
- за взаємною згодою Продавця і Покупця;
- у випадках передбачених даним Договором;
- за рішенням суду;
- в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

 1. Товари та Послуги

2.1. Товари, що пропонуються на цьому сайті, та всі замовлення Послуг на Товари виконуються в залежності від наявності Товарів або їх складових.

2.2. Всі описи, фотографії товарів, відомості та матеріали, що представлені на веб-сайті Продавця, надаються "як є" і без явних або неявних гарантій, крім тих, що передбачені законом. Деякі товари можуть здаватися трохи більшими або меншими в порівнянні з їх фактичним розміром через налаштування екрану і фототехніки. Інші предмети можуть бути представлені у розмірі, більшому, ніж їх фактичний розмір, для того, щоб чітко показати деталі; або меншому, ніж їх фактичний розмір, щоб показати товар повністю. Крім того, відтінки кольору на фотографіях товарів інтернет-магазину можуть бути змінені через роздільну здатність вашого монітора, і вони можуть відрізнятися від реальних кольорів.
Товари, що реалізуються Продавцем, можуть мати певні відмінності внаслідок характеристик природних матеріалів, що використовуються у їх виробництві. Ці характеристики, такі як відмінності в кольорі, розмірі, текстурі, та ін., не вважатимуться дефектами або несправностями.

2.3. У разі виникнення труднощів у наданні Послуг або відсутності Товарів Продавець  повідомляє Клієнта.

2.4. Послуги надаються за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 32.

2.5. Послуги надаються після оформлення Замовлення, в порядку розділа 3 даної Публічної оферти, що підписується Продавцем та Покупцем.

 

2.6. В разі замовлення Покупцем Послуг з власних матеріалів, Покупець зобовязується передати за Актом прийняття-передачі погоджені матеріали в зазначений в Замовленні Сторонами строк.

2.7. Результати наданих послуг передаються Покупцю по Акту прийняття-передачі наданих послуг. Підписанням Акту прийняття-передачі наданих послуг Покупець підтверджує відсутність претензій до Продавця щодо наданих Послуг та їх результатів.

 

3.Замовлення
3.1. Для оформлення замовлення Клієнту необхідно здійснити будь-яку з наступних дій:

- натиснути кнопку "Купити" та заповнити електронну форму. Після цього з Клієнтом протягом 24 годин звяжеться представник Продавця для уточнення всіх деталей та оформлення замовлення;

- зателефонувати в магазин Продавця та оформити замовлення після зясування всіх необхідних деталей;

- оформити замовлення безпосередньо в магазині Продавця.
3.2. Продавець залишає за собою право скасувати будь-яке замовлення (навіть якщо воно вже було прийнято), та при цьому не несе відповідальності за будь-які збитки та / або витрати, у наступних випадках:
i.   Відсутність товару або його складових;
ii.  Клієнтом не здійснена оплата авансового платежу в погоджений в замовленні строк;

ііі. Клієнтом, що замовив надання Послуг з власних матеріалів, не надані погоджені матеріали в зазначений в замовленні строк.
При виявленні будь-якого з цих випадків Продавець  повідомить вас електронною поштою.
3.3. Замовлення повинно містити:

- найменування Товару/Послуг;

- вид Товару/Послуг;

- особливі характеристики (склад, комплектація, колірна гама, розмір, тощо);

- комплектні складові, що надаються Покупцем та строк їх передачі Продавцю;

- строки надання Послуг;

Замовлення також може містити ескіз Товару чи результату наданих Послуг, порядок оплати та інші умови надання послуг, або особливості Товару.

3.4. Продавець зобов'язується передати Покупцеві замовлений Товар та/або результати наданих Послуг, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та/або результати наданих Послуг і оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.
3.5. Основні характеристики Товару та/або Послуг узгоджуються Сторонами під час оформлення Замовлення.

Характеристики Товару (склад, комплектація, колірна гама), що містяться на сайті Продавця в описі під кожним відповідним Товаром є базовими і можуть бути змінені за згодою Сторін.

Опис Товару на сайті може містити неточності.
3.6.Продавець залишає за собою право змінювати вартість робіт з виготовлення Товару, його гарантійний період та ін.. без попереднього повідомлення Клієнта.
3.7. Покупець має право відмовитись від замовлених Послуг до моменту їх фактичного виконання Продавцем з відшкодуванням коштів за послуги (за вирахуванням суми комісії фінансових установ у разі безготівкового розрахунку), за умови пред’явлення документів, що засвідчують особу (паспорт, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) та оригіналу замовлення.

Кошти за фактично надані Послуги, не повертаються.

 

 1. Якість Товару і Гарантійний термін

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості або зразкам (еталонам). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.2. Продавець надає безстрокову гарантію на Товар, що розповсюджується на недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення та виник з вини Продавця.

Гарантія не розповсюджується на дорогоцінне каміння в якості складової Товару, крім випадків втрати Клієнтом каміння з вини Продавця, що підтверджується висновком незалежної експертизи.

Гарантія не поширюється на будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок використання або неналежного використання з боку Клієнта, а також стосовно всіх положень, що виключені чинним законодавством.

4.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право на безкоштовне усунення недоліків Товару у розумний строк.

4.4. Доставка Товару для усунення недоліків в магазин Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється за рахунок Покупця.

4.5. Гарантійний ремонт Товару здійснюється Продавцем за адресою мгагазину: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 32.

 

 1. Ціна та порядок оплати
  6.1. Ціна Товару визначається на підставі вартості його складових та вартості послуг/робіт з виготовлення такого Товару, що додатково узгоджуються Сторонами при оформлені замовлення і залежить від обєму та складності робіт, а також від особливих характеристик складових (виду, розміру та ін.).

Вартість Послуг визначається на підставі витратних матеріалів, складових та обєму і складності робіт, а.

6.2. Ціна наявного Товару, що представлений в магазині Продавця та/або на сайті Продавця на момент здійснення замовлення Покупцем вимагає підтвердження Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

6.3. Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару/Послуг в наступному порядку:
6.3.1. в разі наявності Товару на складі у Продавця Покупець зобов'язується сплатити 100 (сто)% вартості Товару в день отримання Товару;

6.3.2. в разі оформлення Замовлення на виготовлення Товару Покупець зобов'язується оплатити 70 (сімдесят)% від вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення, інші 30 (тридцять) % від вартості Товару Покупець зобов'язується оплатити в день отримання Товару, до моменту його фактичної передачі.

6.3.3. в разі оформлення Замовлення на надання Послуг Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто)% вартості Послуг та 70 (сімдесят)% від вартості витратних матеріалів, у разі замовлення Послуг з матеріалів Продавця, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення. Залишок у розмірі 30 (тридцять) % від вартості витратних матеріалів, у разі замовлення Послуг з матеріалів Продавця, Покупець зобов'язується оплатити в день отримання результатів наданих Послуг, до моменту його фактичної передачі.

6.3.4. Сторонами в Замовленні може бути погоджений інший порядок оплати Товару/Послуг.

6.4. Оплата Товару/Послуг здійснюється Покупцем на підставі виставленого Продавцем рахунку або в інший спосіб узгоджений Продавцем і Покупцем. Всі платежі здійснюються в національній грошовій одиниці України - гривні.

6.5. Оплата Покупцем Товару/Послуг проводиться одним з наступних способів:
6.5.1. Готівкою;

6.5.2. перерахуванням коштів на поточний рахунок Продавця в банківській установі. Днем здійснення платежу є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

6.6. Ціни можуть бути змінені без попереднього повідомлення, але це не впливатиме на замовлення, які вже прийняті.

6.7. Всі ціни на Товар, включають ПДВ.

 

 1. Політика щодо повернення
  7.1. Повернення придбаних Товарів здійснюється у випадках та згідно з умовами, регламентованим Законом України "Про захист прав споживачів".
  Згідно з діючими нормами законодавства, ювелірні вироби належної якості не підлягають поверненню або обміну.
  7.2. Повернення придбаних Товарів можливе за наявністю істотного недоліку, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин або взагалі не може бути усунутий. При цьому вина Продавця (виробничий дефект) повинна бути встановлена незалежною експертизою.

 2. 8. Відповідальність Сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічного договору Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
8.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

8.3. У разі порушення Продавцем термінів надання Послуг з вини Продавця, передбачених Публічним договором, Продавець зобов'язується виплатити Покупцю штраф у 5% від вартості послуг.

8.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця до моменту отримання Покупцем Товару, Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.
8.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань по Публічного договору.

8.6. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічного договору у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення Публічного договору внаслідок дій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і / або запобігти розумними способами.

8.7. Наявність і тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) мають бути належним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу.
8.8. Крім виадків прямо встановлених в даному Договорі, відповідальність  Продавця стосовно будь-якого товару, придбаного у Продавця, суворо обмежена ціною купівлі цього продукту.

9. Інші умови.
9.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
9.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
9.3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.
9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.
9.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і ніяким чином не впливають на їх зміст і тлумачення.
9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».
9.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, документами бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особа за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
9.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації названої вище цілі.
9.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
9.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.
9.11. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.
9.12. Покупець надати їм доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти» , якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.
9.13. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою мгагазину: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 32.

10.  Промислова та інтелектуальна власність
Клієнт визнає та погоджується з тим, що всі авторські права, зареєстровані товарні знаки та інші права промислової та інтелектуальної власності на весь зміст веб-сайту належать ФОП Матченко Костянтину Олександровичу.
Клієнт визнає та погоджується з тим, що всі авторські та суміжні права на створені ювелірні вироби належить Матченко Костянтину Олександровичу.


 1. Вирішення суперечок

11.1. Всі  суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Клієнта з доданням чеку. 

11.2. Після отримання від Клієнта скарги Продавець зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів задовольнити заявлені Клієнтом скарги і правомірні вимоги або направити Клієнту мотивовану відмову (відповідь). 

11.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла не буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Продавця.

 

Місцезнаходження та реквізити Продавця:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Матченко Костянтин Олександрович
15600, Чернігівська область, Менський район, м Мена, вул. Л. Крупської 58.
РНОКПП 2819304312;
р /р 26007056119709 в
ПАТ «КБ« ПриватБанк », МФО 380775
для скарг і пропозицій: a.onoprienko@sovajewels.com
тел .: 0 (800) 300 750